Habitat for Humanity vznikol v roku 1976 s cieľom naplniť víziu sveta, v ktorom má každý človek prístup k dôstojnému bývaniu. V súčasnosti je Habitat jednou z najvplyvnejších neziskových organizácií vo svete a pôsobí vo viac ako 70 krajinách. Spolu s partnermi a dobrovoľníkmi pomáhame znevýhodneným rodinám získať dostupné a bezpečné bývanie. V Habitate veríme, že dôstojný domov poskytuje stabilitu a rozvíja sebestačnosť potrebnú na zlepšenie kvality života.

Výstava je súčasťou  projektu Build Solid Ground finančne podporeného  Európskou úniou. Cieľom projektu je zvýšiť angažovanosť občanov EÚ pri riešení globálnych otázok, ktoré sa týkajú bývania a pozemkových práv v kontexte rastúcej urbanizácie.

Habitat for Humanity International Europe, Middle East and Africa

“Každý si zaslúži bezpečný a stabilný domov - avšak stále až 1,6 miliardy ľudí vo svete bojuje o dôstojné bývanie. V Habitate sa snažíme o to, aby čo najviac z týchto príbehov malo dobrý koniec.”

Katerina Bezgachina,
Director of Communications, Habitat for Humanity International Europe, Middle East and Africa

Výstava je súčasťou kampane Jedným ťahom